top of page

Ние разработваме концепция въз основа на спецификациите на изискванията на потребителите и превръщаме идеите във физически продукти чрез инженерни изследвания и опит. Нашето подразделение за изследвания и развитие обхваща следното;

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ

bottom of page