top of page

Forcyst предлага много подходяща комбинация от опит, която може да се използва за персонализиране на решенията към продукта. Ние можем да Ви помогнем при оптимизирането на много аспекти на Вашия продукт и да увеличим Вашата надеждност, рентабилност и конкурентоспособност. Обикновено нашата цел е да направим вашия продукт по -желан и да увеличим маркетинговите показатели.

Ние от Forcyst разработваме продукт с предимства в реално време като;

-Идентифициране на целевия пазар- точно кой е предвиденият потребител.

-Провеждане на обширно проучване на пазара за идентифициране на нуждите, желанията и предпочитанията на клиента/потребителя и за определяне на това, което клиентът вижда по -добър продукт.

-Транслиране на нуждите или проблемите на клиентите в технически жизнеспособни решения-характеристики на продукта, атрибути, изисквания и спецификации.

-Дефиниране на продуктовата концепция- какъв ще бъде продуктът и какво ще прави, както и ползите, които трябва да се доставят.

-Тестване и проверка-за да се гарантира, че крайният продукт има високи резултати с клиента. Клиентът трябва да бъде изложен на продукта, тъй като той се оформя, а не само или след проверка на фактите.

Forcyst се счита за една от най -добрите компании за оптимизация на продукти в Мумбай, предлагащи 360 градусово решение от  дизайн на продукта  и  развитие в множество сектори като медицински, автомобилен, аерокосмически, потребителски, енергиен и индустриален в световен мащаб. От  Проучване и Развитие  да проектира инженеринг , прототипи, анализи и  услуги за леене на пластмаси , ние предлагаме цялостни решения на едно гише.

Свържете се с нас за повече информация или ни се обадете на 0 22 28 833 833  за всякакви запитвания.

 

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОДУКТА

bottom of page