top of page

Дизайнът е първата стъпка към разработването на продукта, където нашият екип въвежда концепцията в продукт чрез компютърно подпомагани 2D и 3D чертежи. При проектирането нашият екип взема предвид производствената възможност за прототипиране и масово производство според изискванията на потребителя.  Нашето ръководство за инженерно проектиране обхваща като цяло следното;

 

ДИЗАЙН ИНЖЕНЕРИНГ

bottom of page