top of page

 

FORCYST има много силен екип от инженери по материали.  След като концепцията е валидирана и нашият екип е разработил функционален прототип, нашият екип разбира нуждите на клиента според изпълнението на крайния продукт. Ние разбираме работната среда на продукта под формата на работен стрес, работна температура и условия на работа. Нашите инженери по материали разбират осъществимостта на продукта под формата на проучване на пазара на материали, освен изискването за производителност. Поставихме еталон при създаването на най -модерния дизайн, който е най -лесният начин за производство. C onept от Design to Manufacture е много важен, защото определя общия успех на продукта на пазара. Ако Продуктът е проектиран според производството, това спестява много време и инвестиции. C oncept to Design to Manufacture е базовата линия за всеки проект за разработка или оптимизация на продукти във Forcyst. Нашите инженери уверяват клиента, че продуктът не само остава подходящ за прототипиране, но и приложим за производство.

Forcyst е вашето решение на едно място за вашите изисквания за машиностроене, независимо дали става въпрос за проектиране и разработване на продукти или инженерно проектиране и 3D печат , нашите инженери имат задълбочени познания по инженерство и използват своя опит, за да отговорят на вашите изисквания. Свържете се с нас сега за повече информация.

ДИЗАЙН ЗА ПРОИЗВОДСТВО

bottom of page