top of page

Прототипирането е етапът, в който концепцията се превръща във физически продукт. Нашият екип е оборудван да разработва прототипи от всякакви материали чрез различни технологии. Разработеният прототип може да бъде тестван изцяло за функционалност и цел на валидиране на концепцията. Ние се грижим за прототипиране технологии;

ПРОТОТИПИРАНЕ

bottom of page