top of page

Селективното лазерно синтероване, известно още като прахово легло, е процес на 3D принтиране, при който източник на топлинна енергия избирателно ще предизвика сливане между праховите частици в зоната на изграждане, за да създаде твърд обект.

Много устройства за синтез на прахово легло също използват механизъм за едновременно нанасяне и изглаждане на прах върху обект, който се произвежда, така че крайният артикул е обвит и поддържан в неизползван прах.

  • Видове технологии за 3D печат:  Селективно лазерно синтероване (SLS).

  • Материали: Термопластичен прах (найлон PA11, найлон PA12).

  • Точност на размерите: ± 0,3% (долна граница ± 0,3 mm).

  • Общи приложения: Функционални части; Комплексни канали (кухи конструкции); Ниско производство на части.

  • Силни страни: Функционални части, добри механични свойства; Сложни геометрии.

  • Слабости: По -дълго време за изпълнение; По -висока цена от FFF за функционални приложения.

Селективно лазерно синтероване (SLS)

SLS.jpg
bottom of page