top of page

Анализът е фазата на тестване, където нашият екип генерира граничните условия за продукта и след това извършва анализа на крайните елементи и изчислителната динамика на течността за статични и динамични условия, за да оптимизира производителността, издръжливостта и надеждността на продукта. Анализът като цяло обхваща следното;

 

АНАЛИЗ

bottom of page