top of page

 

 

АНАЛИЗ КРАЙНИ ЕЛЕМЕНТИ (FEA)

Ние от Forcyst разработихме метод, при който след като концепцията е проектирана и одобрена, ние подготвяме формулировка на проблема и задаваме граничните условия и извършваме анализ на крайни елементи, за да потвърдим ефективността и режимите на повреда на проектирания продукт.

 

Този метод на анализ се използва за проверка на проектираните критерии, за да се сведе до минимум прекомерното инженерство.  Извършваме два вида FE анализ,  Статични и линейни.

Статичният анализ основно включва нулеви вътрешни ефекти, нулеви вибрации и нулево въздействие, докато линейният анализ включва линейна геометрия, материал и нулев контакт.

 

FEA се осъществява чрез софтуер, включително CFD, който екипът на FORCYST използва при разработването на продукт. Анализът на FE наистина добавя цена към проекта, но спестява време за ненужно препроектиран или недостатъчно проектиран прототип.

Ползите от прилагането на FEA по време на процеса на проектиране е, че продуктът може да бъде тестван или анализиран с действителни свойства на материала. По този начин този подход помага за намаляване на времето и разходите за проекта.  

 

FORCYST също използва анализ на крайни елементи като метод за извършване на проучвания за анализ на режима на повреда и ефектите (FMEA).

 

Ако искате да обсъдите вашия текущ или планиран проект, моля свържете се с нас на support@forcyst.com

 

По този начин анализът на крайните елементи е метод, при който можем да потвърдим и докажем нашите проектни изчисления чрез инженерния подход и методи.  

 

Анализът на крайни елементи е разделен най -общо на следните типове;

-Стрес

-Термични  

-Вибрация  

-Въздействие

-Катастрофа

-Сейсмични

 

АНАЛИЗ КРАЙНИ ЕЛЕМЕНТИ

bottom of page