top of page

Վերլուծությունը փորձարկման փուլ է, որտեղ մեր թիմը ստեղծում է արտադրանքի սահմանային պայմաններ, այնուհետև իրականացնում է Վերջնական տարրերի վերլուծություն և հաշվիչ հեղուկի դինամիկա ստատիկ և դինամիկ պայմանների համար `արտադրանքի կատարողականությունը, դիմացկունությունն ու հուսալիությունը օպտիմալացնելու համար: Վերլուծությունը լայնորեն ներառում է հետևյալը.

 

ՎԵՐԼՈՈԹՅՈՆ

bottom of page