top of page

MEDDELELSE OM FORTROLIGHED

"Denne e-mail-besked kan indeholde fortrolige, ejendomsretlige eller lovligt priviligerede oplysninger. Den bør ikke bruges af nogen, der ikke er den oprindelige tilsigtede modtager. Hvis du fejlagtigt har modtaget denne besked, skal du straks slette den og underrette afsenderen. Modtageren anerkender, at Forcyst Engineering LLP eller dets datterselskaber og associerede virksomheder ikke er i stand til at udøve kontrol eller sikre eller garantere integriteten af/over indholdet af oplysningerne i e-mailoverførsler og anerkender endvidere, at alle synspunkter, der kommer til udtryk i denne meddelelse, er synspunkter fra den enkelte afsender og ingen bindende karakter af meddelelsen skal antydes eller antages, medmindre afsenderen udtrykkeligt gør det med behørig tilladelse fra Forcyst Engineering LLP. Kontroller dem for virus og defekter, før du åbner vedhæftede filer. "

bottom of page