top of page

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

"Това имейл съобщение може да съдържа поверителна, патентована или законно привилегирована информация. Не трябва да се използва от никого, който не е първоначалният получател. Ако сте получили погрешно това съобщение, моля, изтрийте го незабавно и уведомете изпращача. Получателят признава, че Forcyst Engineering LLP или неговите дъщерни и свързани дружества, не са в състояние да упражняват контрол или да гарантират или гарантират целостта на/върху съдържанието на информацията, съдържаща се в предаванията по електронна поща, и освен това признава, че всички виждания, изразени в това съобщение, са на отделният подател и никакъв обвързващ характер на съобщението не се подразбира или предполага, освен ако изпращачът не го направи изрично с надлежното правомощие на Forcyst Engineering LLP. Преди да отворите прикачени файлове, моля, проверете ги за вируси и дефекти. "

bottom of page