top of page

Դիզայնը արտադրանքի զարգացմանն ուղղված առաջին քայլն է, որտեղ մեր թիմը հայեցակարգը ապրանք է բերում համակարգչային օգնությամբ 2D և 3D գծագրերի միջոցով: Մեր թիմը նախագծելիս հաշվի է առնվում նախատիպավորման և զանգվածային արտադրության արտադրության հնարավորությունը `ըստ օգտագործողի պահանջի:  Մեր նախագծային ճարտարագիտական թևը լայնորեն ներառում է հետևյալը.

 

ԴԻIGԱՅՆ ԻՆGԵՆԵՐԻԱ

bottom of page